Scroll To Top

NLMOTOR DIENSTENWIJZER

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres

Onze gegevens luiden: NLMotor.nl, Kerklaan 10d, 3851 JV Ermelo, telefoon 0341-760170

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12007295 van Assurantie Adviesbureau Hoogendijk. NLMotor.nl is een onderdeel van Assurantie Adviesbureau Hoogendijk.

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in Schadeverzekeringen

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Bikerpolis.nl maakt gebruik van de administratie systemen van Voogd & Voogd te Middelharnis.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen voeren binnen de volmacht van Voogd & Voogd. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

Jaarlijks Checken wij voor jou of de motor- en autoverzekering nog steeds de juiste keuze is. Kan het weer beter? Dan krijg je ongevraagd gratis een nieuwe aanbieding van NLMotor.